Brian Lyck Jørgensen

Byrådsmedlem i Gribskov Kommune

Valgt til Gribskov Byråd første gang i 2013 med 247 personlige stemmer, og genvalgt i 2017 med 484 personlige stemmer,

genvalgt i 2021 med 393 personlige stemmer


        Medlem af følgende fagudvalg:

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Udvikling, By og Land


39 år gammel, bor i Helsinge, hvor jeg også arbejder i en privat virksomhed.