Mærkesager


Børneområdet

- Styrke skoler i Gribskov kommune, for at gøre dem mere attraktive

- 4 - 6 klassetrin bibeholdes på Ramløse, Blistrup, Tingbakken.

- Størst mulig fleksibilitet i pasningsordningen.

- Særbehandling pga. religion skal ikke finde sted.


Social & Ældre

- Ungdomsboliger til udsatte unge med pædagog støtte

- Produktion af mad skal hvis det er muligt produceres lokalt med lokale råvare.

- Fritvalg og medvalg skal styrkes.

- Større opmærksomhed på tilgængelighed


Turisme & Idræt

- Vandrehjem i Gilleleje området.

- Etablering af tennishal i Gribskov Kommune 

- Parkourbaner, og motionslegepladser etableres i Gribskov Kommune. 

- Lystfiskerturisme i Gribskov, samarbejde med foreninger og erhvevslivet.

- Flere offentlige toiletter, også på vores populære strande, hvor disse ikke skal lukkes af om vinteren. 

- Esrum Sø, og Arresø skal udnyttes bedre, herunder Ramløse havn som skal være center for vandsport / sejlads på Arresø.


Miljø & Klima

- Alle vandløb og å'er i Gribskov Kommune skal være omfattet af et regulativ.

- At sikre der sker en minimal udledning af spildevand i Kattegat.

- Kystsikring i Gribskov Kommunen skal bl.a. bestå af hårde anlæg, og muligheder for at genetablere stenrev.

- Kæmpe vindmøller skal placeres på havet

- Forsat fremme etablering af solceller, sol/jord varme


Økonomi

- Ejendomsskatten må ikke bruges til øget indtægt

- Forbrugsafgifter skal holdes i en sammenlignelig niveau i forhold til nabo kommunerne.

- Den kommunale gældsætning skal forsat nedbringes

- Ingen dækningsafgift

- Ingen skattestigning