Mærkesager - Kommunevalget 2021

Naturen i Gribskov skal vi passe på, det gælder både på land og i vand.

Det kystnære havmiljø skal prioriteres højt, samtidig skal kystbeskyttelses projektet "Nordkystens Fremtid" ikke kun bestå af sandfodring, men også kystnære stenrev skal indtænkes i projektet. Ud med eksterne konsulenter, ind med erfaring og viden fra de lokale kystsikringslag. 

Vi har meget at takke de ældre generationer for. Det er dem, der gennem hårdt arbejde har gjort det danske samfund til et af verdens bedste. Derfor fortjener denne generation også en værdig pleje.

Ældreområdet skal ikke tvinges i knæ grundet økonomi, der skal tilføres flere midler og samtidig skal de mange besparelser, som har ramt ældreområdet rulles tilbage og på sigt forbedres.

At være ansat i Gribskovs ældrepleje skal være attraktivt, det sker ved et godt arbejdsmiljø samt inddragelse af medarbejdere i beslutninger.

Jeg betragter idrætten som en vigtig del af dansk kultur. Idrætslivet er et værdifuldt led i det enkelte menneskes fysiske udvikling og gode helbred, ligesom idrætslivet er indgangen til sociale fællesskaber.

 
I Gribskov kommune er der mange idrætstilbud, samt kulturelle tilbud. Der er et stærkt sammenhold blandt de mange frivillige. Det skal anerkendes, og derfor skal det kommende byråd også støtte projekter som målretter sig inden for idræts og kulturområdet, dog med en prioritering  

Brug af eksterne konsulenter skal minimeres og jeg vil styrke byggesagsområdet, som skal prioriteres højt. Desuden skal der etableres et iværksætterhus.


Dialogen med erhvervsforeningerne skal genoptages, generelt skal der skabes en positiv ånd mellem erhvervslivet og det politiske niveau.

Der skal skabes et Gribskov i balance, hvor driftsudgifterne til ligegyldige projekter standses.

Kommunens økonomi er presset, driftsudgifterne er stadig for høje og sammen med de store optagelser af lån, presser dette den samlede økonomi i Gribskov.

Der kan findes adskillige millioner i den kommunale administration, samt på jobcenteret.  

Gribskovs børn og unge er kommunens vigtigste ressource. Vores unge er vores guld. Det er med udgangspunkt i daginstitutionerne, skolerne og idrætsklubberne, hvor vi skal gi' de unge en god start på livet. I Dansk Folkeparti mener vi, det er vigtigt, at børn og unge, i en tidlig alder, får gode motions- og spisevaner. Sunde kostvaner og motion bør være en naturlig del af undervisningen, lige fra de mindste klasser. 

Dansk Folkeparti opfordrer desuden unge til at deltage i frivilligt socialt arbejde til gavn for de ældre og samfundets svageste. Først og fremmest vil vi ikke være med til at lukke skoler, hvis der desuden er ønske om selvstændighed på skolerne, skal dette undersøges om det vil være økonomisk muligt. Vi vil arbejde for at langt mere undervisning skal foregå ude. I en kommune som Gribskov bør det være naturligt at bruge naturen som en del af undervisningen.