Tanker om budget 2022

2021-08-26

Tanker om budget 2022


Idag er byrådet samlet i Gilleleje, det er dejligt at dette års budgetseminar holdes hjemme i Gribskov Kommune, noget jeg mener bør være en fast tradition samt sund fornuft. I dette års budget er der flere parametre hvor der skal skrue gevaldigt på knapperne for at få dette hele til at hænge sammen, desuden er det alvorligt at flere anlægsprojekter først betales næste år. Ifølge det dokument som er modtaget kan vi se at flere bundne anlægsprioriteringer ikke er budgetlagt. 

- Arkæologisk udgravninger ny vej (Græsted-Gilleleje)

- Nordkystens Fremtid

- Nye museum Gilleleje

- Trafiksikring Østergade, Helsinge

- Udvikling Græsted Eventplads


 Nogle af disse anlægsprioriteringer kan efter vores opfattelse sagtens udskydes, eller helt droppes. 

Alene hele kystsikringprojektet bør ændres så det tager mere hensyn til naturen. Erhvervslivet har været glemt, det skal der mere fokus på, derfor kommer vi også med en plan hvad angår iværksætteri og hurtigere behandling af byggesager. Forholdene for de ældre skal styrkes, Dansk Folkeparti prøvede ved sidste års budgetforhandling at få frekvensen på tøjvask og rengøring hævet, dette lykkedes ikke, på trods af vi kom med en finansieret plan, men vi lader os ikke slå ud.

Vi forsætter kampen for de ældre, og i særdeleshed også for de ansatte i plejesektoren, som oplever et ringe arbejdsmiljø. De ansatte på gulvet skal der lyttes til, det bør man som leder gøre uanset om det er i privat eller offentlig regi.