Stenbank - fokus på kystnære stenrev

2021-01-06
Dansk Folkeparti har fremsat forslag om at Gribskov kommune opretter en stenbank, til hjælp for det kystnære havmiljø.


Som borger kan det være svært at gøre noget på egen hånd, hvis man ønsker at gøre noget for havmiljøet i Øresund og Kattegat. Defor bør Gribskov kommune gå foran og etablere en såkalt "Stenbank". 

Det er vores helt klare opfattelse at en genetablering af de tidligere kystnære stenrev vil hjælpe dyre og plantelivet. Det viser undersøgelser fra de stenrev som er etableres ved Als, samt ved Læsø. 

 

Det er på baggrund i det nuværende budget, hvor det er besluttet, at der skal etableres et kystnært stenrev ved Rågeleje.


Der er mange foreninger, som arbejder med stenrev, og som har et samarbejde med den enkelte kommune bl.a. i Halsnæs Kommune, hvor foreningen "Hunderevet" har oprettet en stenbank, med henblik på at genetablere dele af det gamle "Hunderev". Dansk Folkeparti foreslår at Gribskov Kommune opretter en Stenbank, hvor både entreprenører og private kan komme af med deres overskud af sten, og som på sigt kan bruges til etablering af Stenrev på den Nordsjællandske kyst.

 

Samtidig er det vores håb at der i starten af 2022 kan udarbejdes projekt beskrivelse samt ansøgninger til fonde, således at stenrevet kan etableres i starten af 2023.