Sandet Forsvinder

2020-05-08

Sandfodring ved Heaterhill, 12.000m3, pris: 1 mio.kr.

Som skrevet igår kommer der en lille serie af billeder.

Mon det sand der blev pumpet op i december, stadig findes på stranden? Svaret er: NEJ !

Rigtig meget sand er faktisk forsvundet, og ligger nu igen på bunden af Kattegat.