Sæt Nordkystens Fremtid på pause

2020-10-28

Dansk Folkeparti ønsker at sætte kystbeskyttelses projektet "Nordkystens Fremtid" på pause, og det genoptages først når staten kan bidrage med minimum 60%.

Projektet som startede tilbage i 2014, skulle indeholde en blanding af hårde anlæg, samt sandfodring, på det meste af den Nordsjællandske kyst.

Projektet har undervejs været igennem flere ændringer, særligt hvad angår de hårde anlæg, disse er stille og roligt pillet ud, og nu overladt til de private grundejere.

Nu står vi i en situation hvor der ikke engang kan findes de mængder ral som man havde håbet på, og derfor er vi nu tilbage til det kommunale projekt som blev forslået tilbage i byrådsperioden 2010-2013, som efterfølgende blev stemt ned, grundet der kun skulle kystsikres med sand.

Dansk Folkeparti ønsker samtidig at projektet revideres, og at der nu indtænkes mindre kystnære Stenrev, som kystbeskyttelse på de udsatte strækninger.

Det arbejde foreslår vi startes op i 2022 hvor også eksperter i de lokal forhold, nemlig marinebiologer fra Øresundsakvariet inddrages i processen netop omkring Stenrev.


Der gambles med havmiljøet.

Havmiljøet har taget alvorlig skade af sandsugning, bl.a. "Disken" et område i den nordlige del af Øresund. Det samme er sket for "Lappegrunden", som stort set er væk, her findes idag kun dybe huller i havbunden.

Er det et sådan havmiljø vi ønsker i det sydlige Kattegat ?Brian Lyck Jørgensen

Dansk Folkeparti, Gribskov.