Nej til 5.etagers bygninger

2020-10-02

Allan Nielsen (A) mente på aftenens byrådsmøde at der er lyttet til borgerne og deres indsendte høringssvar, som han med glæde har læst. Dansk Folkeparti har også læst disse høringssvar, dog ikke med lige så stor glæde. De fleste af disse høringssvar går på trafikken i området samt på Østergade når byggeriet står færdigt, og ikke mindst på den tilladte højde (5 etager). Forvaltningen har ikke lagt opstil ændringer, på trods af disse høringssvar. Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti har lyttet til borgernes ønsker omkring den mulige bygningshøjde, og fremsendte et ændringsforslag, som blev nedstemt af A, B, G, V, Ø.