Kystsikring der virker!

2021-07-02

Har onsdag den 30 juni været på tur til Nøddebohuse i Halsnæs, sammen med Jon Christian Svendsen fra DTU, samt grundejere fra Gribskov. 

De 2 øverste billeder er fra 2010/11 lige efter bølgebryderne er anlagt, som man kan se er de placeret ca. 40-50 meter fra skræntfoden.
Her 11 år senere kan man se hvordan stranden nu er fyldt med sand, dette er sket helt naturligt, og nej der er ikke sket nogen læside erosion.

 

Sådanne metoder skal også igang i Gribskov Kommune, og gerne med nogle forsøg sammen med DTU Aqua.