Esrum Ålaug

2021-04-19

Jeg har idag været på besøg hos Esrum Ålaug. Hvor er det fantastisk hvad de gør for vores kommune og for vores vandløb i hele Nordsjælland

Alt sammen båret af frivillige Desværre står foreningen med store udgifter til den forsatte drift, og derfor mener jeg at Esrum Ålaug skal på budgettet i Gribskov Kommune fra 2022 med et årligt beløb.

Tak til alle i og omkring Ålauget som arbejder med ørredudsætninger i de Nordsjællandske åer og vandløb.