Anbefaling til byrådet - FNs Verdensmål

2021-01-27

Jeg har på mødet i 17-4 udvalget (FNs verdensmål), foreslået at man arbejder med 3 konkrete emner. 

I forhold til FN's Verdensmål 13 og 14 vil det gi' mening at arbejdet med etablering af stenrev og efterfølgende tilføre ålegræs i nærheden af disse stenrev. Netop Ålegræs og tang på havets bund binder så meget CO2, at havet er en endnu større klimabuffer end skove på land.


I Danmark er der gennem de seneste 130 år udryddet over 70 procent af havbundens tang-og ålegræsarealer. Det svarer til to gange Fyns areal. Havplanter er effektive, fordi de nedbrydes enormt langsomt. Når planterne endelig dør, bliver de begravet i havbunden, og i den proces tager de kulstof med sig. Jo mere tilsluttet og beskyttet en havgræseng er, jo mere CO2 kan den lagre.


Ca. 20 % af havarealet i Danmark er udpeget som beskyttet, men i virkeligheden er kun ganske få procent reelt er beskyttet. 


Jeg har også foreslået at der arbejdes med mål nr. 7 som er bæredygtig energi. Det skal ske ved de kommende byggerier, hvor bl.a. lodret jordvarme, samt solcelle anlæg bør indgå som en energikilde.


I de kommende år vil Troldebakkerne blive udbygget, og der er her en enestående mulighed for netop at arbejde med andre energi former. 


Jeg mener ikke tiden er til at søsætte nye initiativer, som efterfølgende vil koste yderligere penge på budgetterne, derfor tager vi udgangspunkt i det nuværende budget.