Lad os sætte borgerne i centrum

Jeg er spidskandidat for Dansk Folkeparti, og står dermed i spidsen for vores hold på 7 kandidater som skal sikre et nyt flertal i Gribskov Kommune den 16 november. 

Du kan på denne side læse mere om mig, samt om mine mærkesager.

Godt at der siges fra overfor den tivolisering som foregår i Tisvildeleje.
Dansk Folkeparti har gennem flere år pointeret det problem som er i Tisvildeleje hver sommer. Nu har flere foreninger i Tisvilde området fået nok, hvilket fremgår af det tilsendt brev til alle byrådsmedlemmer, men som pudsig nok ikke fremgår af sagen på udvalget mødet den 26...

Det er ingen hemmelighed at erhvervsfiskerne i Gilleleje er presset, fiskerierhvervet skal ikke presses mere. Det er derfor ikke nogen hjælp med den planlagte havvindmøllepark omkring Hesselø.

Det gør sejltiden endnu længere for at komme til fiskeområderne oppe i Kattegat, dermed også en større udgift som ikke kompenseres for fiskerne.

Dansk...

Frås med skattekroner foregår også i Gribskov.

Der er kastet mange skattekroner på nye administrative ansættelser, samt konsulenter og ansættelser i forbindelse med projektet "Nordkystens Fremtid", hvor der alene er brugt ca. 8 millioner i denne valgperiode. En eventkoordinatorstilling er oprettet midt under Corona nedlukningen, samt en...

Naturen i Gribskov skal vi passe på, det gælder både på land og i vand.

Det kystnære havmiljø skal prioriteres højt, samtidig skal kystbeskyttelses projektet "Nordkystens Fremtid" ikke kun bestå af sandfodring, men også kystnære stenrev skal indtænkes i projektet. Ud med eksterne konsulenter, ind med erfaring og viden fra de lokale kystsikringslag. 

Vi har meget at takke de ældre generationer for. Det er dem, der gennem hårdt arbejde har gjort det danske samfund til et af verdens bedste. Derfor fortjener denne generation også en værdig pleje.

Ældreområdet skal ikke tvinges i knæ grundet økonomi, der skal tilføres flere midler og samtidig skal de mange besparelser, som har ramt ældreområdet rulles tilbage og på sigt forbedres.

At være ansat i Gribskovs ældrepleje skal være attraktivt, det sker ved et godt arbejdsmiljø samt inddragelse af medarbejdere i beslutninger.

Jeg betragter idrætten som en vigtig del af dansk kultur. Idrætslivet er et værdifuldt led i det enkelte menneskes fysiske udvikling og gode helbred, ligesom idrætslivet er indgangen til sociale fællesskaber. 

I Gribskov kommune er der mange idrætstilbud, samt kulturelle tilbud. Der er et stærkt sammenhold blandt de mange frivillige. Det skal anerkendes, og derfor skal det kommende byråd også støtte projekter som målretter sig inden for idræts og kulturområdet, dog med en prioritering