Tak for de 393 personlige stemmer ved valget den 16. november 2021

Nytårs hilsen

2021-12-29

Som oppositionsparti har vi i Dansk Folkeparti kæmpet for vores mærkesager i fagudvalg og på byrådsmøderne, vi har kæmpet for borgene i Gribskov som vi ikke mener er blevet hørt. Ved valget i november fik vi ikke credit for vores arbejde, måske er forklaringen at vælgerne har kigget mere på de negative overskrifter på nationalt plan, rettet imod...

Der er mange turister i Gribskov, særligt i sommermånederne, derfor skal der fokus på hvordan der kan skabes noget som er attraktivt i de øvrige måneder af året. Områder som Als Stenrev og Hunderevet bruges ivrigt af dykkere fra det meste af landet.

Der skal være noget at se på havbunden, hvor sten og tang udgøre gemmesteder...

Godt at der siges fra overfor den tivolisering som foregår i Tisvildeleje.
Dansk Folkeparti har gennem flere år pointeret det problem som er i Tisvildeleje hver sommer. Nu har flere foreninger i Tisvilde området fået nok, hvilket fremgår af det tilsendt brev til alle byrådsmedlemmer, men som pudsig nok ikke fremgår af sagen på udvalget mødet den 26...

Naturen i Gribskov skal vi passe på, det gælder både på land og i vand.

Det kystnære havmiljø skal prioriteres højt, samtidig skal kystbeskyttelses projektet "Nordkystens Fremtid" ikke kun bestå af sandfodring, men også kystnære stenrev skal indtænkes i projektet. Ud med eksterne konsulenter, ind med erfaring og viden fra de lokale kystsikringslag. 

Vi har meget at takke de ældre generationer for. Det er dem, der gennem hårdt arbejde har gjort det danske samfund til et af verdens bedste. Derfor fortjener denne generation også en værdig pleje.

Ældreområdet skal ikke tvinges i knæ grundet økonomi, der skal tilføres flere midler og samtidig skal de mange besparelser, som har ramt ældreområdet rulles tilbage og på sigt forbedres.

At være ansat i Gribskovs ældrepleje skal være attraktivt, det sker ved et godt arbejdsmiljø samt inddragelse af medarbejdere i beslutninger.

Jeg betragter idrætten som en vigtig del af dansk kultur. Idrætslivet er et værdifuldt led i det enkelte menneskes fysiske udvikling og gode helbred, ligesom idrætslivet er indgangen til sociale fællesskaber. 

I Gribskov kommune er der mange idrætstilbud, samt kulturelle tilbud. Der er et stærkt sammenhold blandt de mange frivillige. Det skal anerkendes, og derfor skal det kommende byråd også støtte projekter som målretter sig inden for idræts og kulturområdet, dog med en prioritering