Brian Lyck Jørgensen (O)

Byrådsmedlem i Gribskov Kommune

Valgt første gang i 2014

Genvalgt i 2018


 

Følg mig på Facebook 

www.facebook.com/dflyck


kontrolenhed til 360.000kr om året, som skal holde øje med det grønne område, og lave kontrol i forhold til de indgået kontrakter.

Det er vores helt klare opfattelse at en genetablering af de tidligere kystnære stenrev vil hjælpe dyre og plantelivet. Det viser undersøgelser fra de stenrev som er etableres ved Als, samt ved Læsø.

I den seneste undersøgelse fra DI, er Gribskov placeret helt i bund, faktisk kommer det for mig ikke som en overraskelse. Der er i denne byrådsperiode slet ikke sat nok fokus på at hjælpe vores erhvervsliv, og ej heller sætte tiltag igang, det hele gik i stå da erhvervscenteret blev lukket.